X
Menu

Dekanat

Składa się z następujących parafii:

Bielsko-Biała Hałcnów – Nawiedzenia NMP

Bielsko-Biała Leszczyny – Chrystusa Króla

Bielsko-Biała Lipnik – Narodzenia NMP

Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie – Świętej Barbary

Bielsko-Biała Straconka – Matki Bożej Pocieszenia

Bielsko-Biała Złote Łany – Świętego Józefa

Kozy – Świętych App. Szymona i Judy Tadeusza

Kozy Gaje – Ducha Św.

Małe Kozy – Najświętszej Rodziny

 

Dziekan:

Ks. Jerzy Wojciechowski

 

Wicedziekan:

Ks. Grzegorz Klaja

 

 

Duszpasterz Służby Liturgicznej:

Ks. Łukasz Zych

 

Dekanalny Wizytator Katechizacji:

Ks. Stanisław Wójcik

 

Dekanalny Duszpasterz Rodzin:

Ks. Ryszard Knapik

 

Dekanalny Duszpasterz Młodzieży:

Ks. Andrzej Sander